Skip til hoved indholdet
    Hjem Prøver

Prøver

På Høje-Taastrup Sprogcenter afholdes der følgende prøver:

De tre Danskuddannelser afsluttes med en prøve, der afholdes 2 gange årligt, en om sommeren og en om vinteren. 

På Høje-Tåstrup Sprogcenter afholder vi alle tre prøver: PD3, PD2 og PD1. 

Prøverne er både skriftlige og mundtlige. 

Din lærer tilmelder dig til prøven, når du er klar. 

Hvis du ikke er kursist på skolen, kan du vælge at gå til prøven som privatist. 

Her skal du dog være opmærksom på, at der er en dato for tilmeldingsfrist. 

  • Prøve i Dansk 1
  • Prøve i Dansk 2
  • Prøve i Dansk 3
  • Indfødsretsprøve
  • Medborgerskabsprøve

Læs mere om:

Danskprøverne afholdes to gange om året, i maj-juni og november-december. Som privatist kan du tilmelde dig prøven ved personligt fremmøde på sprogcenteret. Du skal ved tilmeldingen betale for danskprøven og huske at medbringe billedlegitimation. For flere informationer kontakt sprogcenteret på tlf: 4335 3850.

For at kunne søge om dansk indfødsret skal du kunne dokumentere dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie ved en bestået Indfødsretsprøve. Der afholdes Indfødsretsprøve to gange om året, i maj og november.

For at søge om permanent opholdstilladelse, skal du bestå Medborgerskabsprøven. Der afholdes Medborgerskabsprøve to gange om året, i maj og november.

Danskprøver

Høje-Taastrup Sprogcenter afholder danskprøver to gange om året i henholdsvis maj/juni og november/december. Prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del. 

Tilmelding til prøve som selvstuderende

Prøven er gratis for sprogcentrets kursister, men er man selvstuderende, skal man betale for at gå op til Prøve 1, 2 eller 3. Tilmeldingen foregår ved personlig henvendelse til sprogcenteret. 

Hjælp

Hvis der er spørgsmål, kan der aftales en tid med souschef Lone, der kan gennemgå opgavetyperne til en danskprøve, og man vil få tilbudt et eksemplar af en tidligere danskprøve. Ring på tlf: 4335 3857 og aftal en tid eller skriv til: Loneboe@htk.dk 

Legitimation

For at kunne deltage i prøven skal man fremvise billedlegitimation ved både den skriftlige og mundtlige prøvedel. Billedlegitimationen skal enten være udstedt af en dansk myndighed, eller af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller Schweiz, eller pas udstedt af anden myndighed, men hvor der isat en opholdssticker eller visumsticker. 

Dispensation

Personer med handicap har mulighed for at søge om dispensation. Ansøgning om hjælpemidler og forlænget prøvetid skal afleveres til sprogcenteret senest 4 uger inden prøven sammen med dokumentation for handicap fra læge eller anden sagkyndig. Denne dokumentation må højst være 2 år gammel.

Ansøgning om tilladelse af prøvens form og indhold skal afleveres senest 8 uger før prøven. 

Klagemulighed

En prøvedeltager har mulighed for at klage over eksaminators og censors bedømmelse af prøven samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Klagen indgives individuelt og skriftligt og skal adresseres til sprogcenterets forstander Henrik Broe senest 4 uger efter, at karakteren er meddelt prøvedeltageren, eller prøven har fundet sted. 

Svar på prøven

Der vil gå ca. 2 uger inden vi har prøveresultatet fra den skriftlige eksamen. Man kan ringe på tlf: 4335 3857 og få resultatet. Karakteren for den mundtlige eksamen får man umiddelbart efter, at man har været op til eksamen. 

Prøvebevis

Prøvebeviset bliver ikke sendt ud med posten. Prøvebeviset vil være til afhentning fra sprogcenteret en uge efter den mundtlige eksamen. 

Prøver i maj-juni 2024

Tilmeldingsfrist 2. marts

Prøve Skriftlig prøve  Mundtlig prøve
Prøve i Dansk 3 14. maj 10-21. juni
Prøve i Dansk 2 15. maj 10-21. juni
Prøve i Dansk 1 16. maj 10-21. juni

 

Prøver i November-december 2024

Tilmeldingsfrist 2. september

Prøve Skriftlig prøve Mundtlig prøve
Prøve i Dansk 3 12. november 2-13. december
Prøve i Dansk 2 13. november 2-13. december
Prøve i Dansk 1 14. november 2-13. december

 Pris:

For privatister: 1.520 kr.
For skolens kursister er det gratis.
 
 

Medborgerskabsprøven og
Indfødsretsprøven

Prøvedato for begge prøver 29. maj
Tilmeldingsfrist 24. april

Prøvedato for begge prøver 27. november
Tilmeldingsfrist 23. oktober

Pris 874 kr.

Karaktergennemsnit ved danskprøverne i 2022:

Prøve i Dansk 1:     6,3

Prøve i Dansk 2:    6,3

Prøve i Dansk 3:    6,1

Adresse

Parkvej 76
2630 Taastrup

Telefon 43 35 38 50

E-mail: sprogcenter@htk.dk

Mandag: 8:30- 17:30

Tirsdag:  8:30-15:00

Onsdag: 8:30- 15:00

Torsdag: 8:30-17:30

Fredag:  8:30- 12:00