Skip til hoved indholdet
  Hjem Danskundervisning

Danskundervisning

Som kursist på Høje-Taastrup Sprogcenter bliver du bedre til at tale og forstå dansk og får viden om det danske samfund samt kulturforhold

 • Mangler du en danskuddannelse for at få drømmejobbet i Danmark?
 • Vil du være bedre til at tale dansk med dine børn, kolleger eller naboer?
 • Har du brug for en danskprøve?
 • Har din virksomheds udenlandske medarbejdere brug for at blive bedre til dansk? 

For at blive tilmeldt til danskundervisning på skolen skal du ringe til 43353850

eller henvende dig personligt på skolens reception.

Undervisningen foregår både som almindelig klasseundervisning og i ”værksteder”, hvor du for eksempel bruger computere. Der er desuden mulighed for at kombinere undervisningen med kortere- og længerevarende praktikforløb. Der arrangeres også besøg på arbejdspladser, uddannelsessteder samt politiske og kulturelle institutioner. 

Målet med undervisningen er:

 • At du kan fungere på din arbejdsplads, følge med i dine børns skolegang, kommunikere på dansk, følge med i samfundsforhold gennem aviser og fjernsyn.
 • At du kan komme ind på arbejdsmarkedet
 • At du kan uddanne dig videre

Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne forudsætninger og dine ønsker for fremtiden og ligger inden for emnerne arbejde, uddannelse og medborgerskab. Vi sammensætter klasser, hvor kursisterne har lignende uddannelsesbaggrund, mål og indlæringstempo. Undervisningen foregår på tre uddannelser.

Læs mere om:

Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne forudsætninger og dine ønsker for fremtiden og ligger indenfor emnerne arbejde, uddannelse og medborgerskab. Vi sammensætter klasser, hvor kursisterne har lignende uddannelsesbaggrund, mål og indlæringstempo. Undervisningen foregår på 3 uddannelser.

Danskuddannelse 1 er alfabetiseringsundervisning og undervisning i mundtlig kommunikation for kursister, som ikke kender det latinske alfabet, eller som ikke læser og skriver på deres eget sprog. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 1

Danskuddannelse 2 er for kursister med kortere skolebaggrund, som ønsker at opnå færdigheder og forudsætninger for at deltage på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 2.

Danskuddannelse 3 er for kursister med en længere skolebaggrund, som ønsker at opnå danskfærdigheder og forudsætninger for at gå videre i det danske uddannelsessystem eller for at deltage på arbejdsmarkedet. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 3.

Undervisningstidspunkter
Høje-Taastrup Sprogcenter har formiddags-, eftermiddags- og aftenhold. Derudover sammensætter vi fleksible individuelle forløb for kursister, som pga. for eksempel arbejde ikke har mulighed for at følge den almindelige undervisning.

Illustration af moduler

Nye regler inden for danskundervisning 

 • Er du arbejdstager, au pair, studerende eller ægtefælle har du ret til danskundervisning i op til 3,5 år (42 måneder) inden for en 5-årig uddannelsesperiode fra den dato du er henvist til danskundervisning. 
 • Det koster 2000 kr. pr. modul - resten betaler kommunen. Du kan ikke starte, før du har betalt. 
 • Udlændinge, der har opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter udlændingeloven, er ikke omfattet af reglerne om betaling, klippekort eller depositum, og har ret til op til 5 års danskundervisning. 

Klippekort 

Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde, er du dækket af et klippekort, som trådte i kraft den 1 / 1-2018. Klippekortet har i alt 6 klip svarende til de 6 moduler i danskuddannelsessystemet. Du vil blive placeret på det modul, som svarer til dit sproglige niveau. Er du nybegynder, vil du blive indplaceret på modul 1 og blive tildelt 6 klip. Hvis du er placeret på modul 2, får du 5 klip osv. 

Danskuddannelse 1 

Danskuddannelse 2 

Danskuddannelse 3 

 

Modul 1 

4 måneder/1. klip 

Modul 1 

4 måneder/1. klip 

Modul 1 

4 måneder/1. klip 

Modul 2 

5 måneder/2. klip 

Modul 2 

5 måneder/2. klip 

Modul 2 

5 måneder/2. klip 

Modul 3 

7 måneder/3. klip 

Modul 3 

7 måneder/3. klip 

Modul 3 

7 måneder/3. klip 

Modul 4 

8 måneder/4. klip 

Modul 4 

8 måneder/4. klip 

Modul 4 

8 måneder/4. klip 

Modul 5 

9 måneder/5. klip 

Modul 5 

9 måneder/5. klip 

Modul 5 

9 måneder/5. klip 

Modul 6 

9 måneder/6. klip 

Modul 6 

9 måneder/6. klip 

Modul 6 

9 måneder/6. klip 

I alt max 

42 måneder 

I alt max 

42 måneder 

I alt max

42 måneder 

OBS

 • Klippekortet aktiveres, når du er tildelt en danskuddannelse og et modul, selvom du ikke møder op.
 • Når du har bestået en modultest, har du opbrugt det klip, og du vil ikke kunne overføre den resterende tid på klippet til det næste modul.
 • Hvis du ikke kan bestå modulet inden for de måneder, der er afsat, vil du starte på det næste klip. Du har så tabt et klip til det næste modul og har ikke nok klip til at fuldføre hele uddannelsen. Du kan dog fortsætte som privatist, men skal selv betale for at afslutte danskuddannelsen.
 • Når et klip udløber, starter det næste klip med det samme, medmindre du har meddelt sprogcentret, at du vil have pause. Husk, at din 5-årige uddannelsesperiode tæller stadig. 

Depositum

Hvis du er arbejdstager eller studerende vil du blive opkrævet 1250 kr. inden du starter på sprogcentret. Du får dit depositum tilbage, når du er færdig med din danskundervisning.

Important information about the Danish Education voucher system: "Klippekortet"

Voucher system and user payment 

New rules in the field of Danish Education

Who is covered by the voucher system ?

If you are a worker, an au pair, a spouse or a student, you are entitled to Danish Education for up to 3.5 years (42 months) within a 5-year education period from the date you are referred to Danish Education.
Each module costs 2000 DKK per module. The remaining amount is paid by the municipality. It is not possible to start before you have paid the fee. 

If you are a foreigner in Denmark following family reunification with a Danish citizen or if you are a refugee you are entitled to free Danish tuition for up to 5 years.

The voucher system
As you are covered by a voucher system you have a total of 6 vouchers corresponding to the 6 modules in the Danish Education system. As a course student, you will be placed in the module that corresponds to your linguistic level. If you are a beginner, you will be placed in module 1 and you will be awarded 6 vouchers. If you are placed in module 2, you will be awarded 5 vouchers, etc. 

Danish education 1  Danish education 2 Danish education 3 

Module 1 

4 months/
1 st voucher

Module 1 

4 months/
1 st voucher  

Module 1 

4 months/
1 st voucher

Module 2 

5 months/
2 nd voucher

Module 2 

5 months/
2 nd voucher

Module 2 

5 months/
2 nd voucher

Module 3 

7 months/
3 rd voucher

Module 3 

7 months/
3 rd voucher 

Module 3 

7 months/
3 rd voucher 

Module 4 

8 months/
4 th voucher

Module 4 

 8 months/
4 th voucher

Module 4

8 months/
4 th voucher

Module 5 

9 months/
5 th voucher

Module 5 

9 months/
5 th voucher

Module 5 

9 months/
5 th voucher

Module 6 

9 months/
6 th voucher

Module 6

9 months/
6 th voucher

Module 6 

9 months/
6 th voucher

Total max 

42 months 

Total max 

42 months 

Total max 

42 months 

ATTENTION! 

 • The voucher will be activated, when you are assigned to a Danish Education and placed in a module – whether or not you attend the class. 
 • Once you have passed a module test, you have exhausted the current voucher. If you still have time left on the current voucher you can’t transfer the remaining time to the next voucher. 
 • If you don’t pass the module test within the months set for the module, you will have to activate the next voucher. You have then lost a voucher to the next module, and therefore do not have enough vouchers to complete the entire Danish Education. In that case, you have the possibility of paying for the remaining vouchers. 
 • When a voucher expires, the next voucher is activated, unless you have notified the language center that you want to take a break. However, your 5-year education period still counts.

  Breaks:
 • If you need to take a break due to holiday, maternity leave etc., please bear in mind that it would be best to take a break between two modules, for instance when you have passed a module test. You should always remember to inform HTS/Høje-Taastrup Sprogcenter, if you’re intending to take a break between modules, so that the next voucher won’t be activated immediately. If you decide to take a break in the middle of a module, you should be aware of your remaining time, since the voucher cannot be put on a break, and it will therefore remain activated during your break. 
  Security deposit   
  If you are in Denmark to study or work, you will be charged a security deposit of 1250 DKK which will be returned to you when you finish your Danish education. 

Sprogcentret er placeret centralt og nemt tilgængeligt for alle i lokale omgivelser, tæt på offentlig transport.

Høje-Taastrup Sprogcenter deler bygning med Linie 10, som er kommunens 10. klasses tilbud. Vores undervisningslokaler er store og lyse med rig mulighed for et spændende læringsmiljø. 

 

 

Sprogcenterets erhvervs- og uddannelsesvejledere kan vejlede dig i forhold til valg af uddannelse eller erhverv. De kan give dig information om kurser, og om hvordan du evt. kan bruge din uddannelse fra hjemlandet. Du kan også diskutere dit undervisningsforløb på sprogcentret med vejlederen. 

Du er altid velkommen til at aftale en tid til samtale med en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Haci Kaya

HaciKa@htk.dk 

Tlf: 4335 3863

 Tina Nagel

Tinana@htk.dk 

4335 3861

 Åbningstider: Åbningstider: 
 Mandag

08:30-11:30 og 12:00-15:00

 Mandag 12:00-19:00
 Tirsdag 08:30-11:30 og 17:00-19:00  Tirsdag Lukket
 Onsdag 08:30-11:30 og 12:00-15:00  Onsdag 08:30-11:30 og 12:00-15:00
 Torsdag 08:30-11:30 og 12:00-15:00  Torsdag 08:30-11:30 og 12:00-15:00
 Fredag 08:30-11:30  Fredag 08:30-11:30

Vil du være en del af Høje-Taastrup Sprogcenter, kan du tilmelde dig ved at kontakte Sprogcentrets reception. Vores hjælpsomme personale vil give dig en tid hos en af vores vejledere.
Du kan møde personligt op på

Høje-Taastrup Sprogcenter

Parkvej 76

2630 Taastrup.

eller ringe på telefonnummer: 4335 3850

Du kan tilmelde dig:

Mandag 08:30-17:30
Tirsdag 08:30-15:00 
Onsdag 08:30-15:00 
Torsdag 08:30-17:30
Fredag 08:30-15:00

 Skaldet mand      Kvinde med langt hår
Henrik Broe, Forstander    Lone Bøttiger, Souschef
HenrikBr@htk.dk LoneBoe@htk.dk
     
Haci Kaya, Vejleder           Anne Jessen, Vejleder
HaciKa@htk.dk   AnneJes@htk.dk
          
Gülsüm Polat, Adm.          Lise Ilnæs, Adm.                        Evy Saxil, Adm.
GulsumPo@htk.dk LiseIl@htk.dk EvySa@htk.dk
                                                
Adil Erdem, Lærer Anne Marie Svendsen, Lærer Anne Urskov Jørgensen, Lærer  
Adil.Erd@htk.dk Anne.Sve@htk.dk Anne.Joer@htk.dk
     
Anitha Nielsen, Lærer   Cecilie Marhauer-Nimb, Lærer   Claus Dam, Lærer
Anitha.Neu@htk.dk Cecilie.Mar@htk.dk Claus.Dam@htk.dk
     
Gitte Johansen, Lærer Gordana Krstanovska, Lærer Grith Clausen, Lærer
Gitte.Joh@htk.dk Gordana.Krs@htk.dk Grith.Cla@htk.dk
     
Iben Nielsen, Lærer Kirsten Holmboe, Lærer Kirsten Rønning Nielsen, Lærer
Iben.Nie@htk.dk Kirsten.Holm@htk.dk KirstenNie@htk.dk
     
Lone Bech, Lærer Nick Allan Pedersen, Lærer Pia van der Klein, Lærer
Lone.Bec@htk.dk Nick.Ped@htk.dk Pia.Kle@htk.dk
     
Ramazan Sütcü, Lærer Tove Spaabæk Jensen, Lærer Trine Plaetner Aaboe, Lærer
Ramazan.Sut@htk.dk Tove.Jen@htk.dk Trine.Aab@htk.dk

 

 

Vi tilbyder undervisning i

dansk for udlændinge

Danskuddannelserne er for dig, som

er kommet til Danmark og gerne vil

lære at tale, skrive og forstå det

danske sprog.

Vi tilbyder FVU-undervisning

FVU er for dig, som ønsker at blive

endnu bedre til dansk og måske

drømmer om at tage en uddannelse i

Danmark.

FVU er gratis for alle.

Vi er med i:

De Danske Ssprogcentre

Fremtidens succes - for din virksomhed

Adresse

Parkvej 76
2630 Taastrup

Telefon 43 35 38 50

E-mail: sprogcenter@htk.dk

Mandag: 8:30- 17:30

Tirsdag:  8:30-15:00

Onsdag: 8:30- 15:00

Torsdag: 8:30-17:30

Fredag:  8:30- 12:00