Prøver og eksamener

Hver danskuddannelse består af 6 moduler. Hvert modul skal afsluttes med en modultest, inden man kan rykke videre til næste modul. Derudover afsluttes Danskuddannelse 1 med Prøve i dansk 1, Danskuddannelse 2 med Prøve i dansk 2 og Danskuddannelse 3 med Prøve i dansk 3.

 

Prøve i dansk 3 og Indfødsretsprøven skal bestås for at søge om dansk indfødsret.

Prøverne tilbydes 2 gange om året i maj/juni måned og i november/december måned.