Praktiske oplysninger og regler

Danskprøver

Høje-Taastrup Sprogcenter afholder Danskprøver to gange om året i henholdsvis maj/juni og november/december. Prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del.

 

Tilmelding til prøve som selvstuderende

Prøven er gratis for sprogcentrets kursister, men er man selvstuderende, skal man betale for at gå op til Prøve 1, 2 eller 3. Tilmeldingen foregår ved personlig henvendelse til sprogcenteret.

 

Hjælp

Hvis der er spørgsmål, kan der aftales en tid med souschef Lone, der kan gennemgå opgavetyperne til en danskprøve, og man vil få tilbudt et eksemplar af en tidligere danskprøve. Ring på tlf: 4335 3857 og aftal en tid eller skriv til: Loneboe@htk.dk

 

Legitimation

For at kunne deltage i prøven skal man fremvise billedlegitimation ved både den mundtlige og skriftlige prøvedel. Billedlegitimationen skal enten være udstedt af en dansk myndighed, eller af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller Schweiz, eller pas udstedt af anden myndighed, men hvor der isat en opholdssticker eller visumsticker.

 

Dispensation

Personer med handicap har mulighed for at søge om dispensation. Ansøgning om hjælpemidler og forlænget prøvetid skal afleveres til sprogcenteret senest 4 uger inden prøven sammen med dokumentation for handicap fra læge eller anden sagkyndig. Denne dokumentation må højst være 2 år gammel.

Ansøgning om tilladelse af prøvens form og indhold skal afleveres senest 8 uger før prøven.

 

Klagemulighed

En prøvedeltager har mulighed for at klage over eksaminators og censors bedømmelse af prøven samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Klagen indgives individuelt og skriftligt og skal adresseres til sprogcenterets forstander Henrik Broe senest 4 uger efter, at karakteren er meddelt prøvedeltageren, eller prøven har fundet sted.

 

Svar på prøven

Der vil gå ca. 2 uger inden vi har prøveresultatet fra den skriftlige eksamen. Man kan ringe på tlf: 4335 3857 og få resultatet. Karakteren for den mundtlige eksamen får man umiddelbart efter, at man har været op til eksamen.

 

Prøvebevis

Prøvebeviset bliver ikke sendt ud med posten. Prøvebeviset vil være til afhentning fra sprogcenteret en uge efter den mundtlige eksamen.