Indfødsretsprøve

For at kunne søge om dansk indfødsret skal du kunne dokumentere dit kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie ved en bestået Indfødsretsprøve. Der afholdes Indfødsretsprøve 2 gange om året og datoerne er:

 Den 6. juni kl. 13:00 (tilmeldingsfrist 2. maj)

 

Du skal tilmelde dig til prøven ved personligt fremmøde på sprogcenteret, hvor du skal betale 768 kr.