Historie

Høje – Taastrup Sprogcenter har under forskellige former og navne været på banen siden 1980’erne.

Det var fire forskellige oplysningsforbund, som i 1980’erne stod for udlændinges undervisning i dansk i Høje – Taastrup Kommune og omegn. I starten af 1990’erne begyndte de at samarbejde omkring danskundervisningen, og i 1992 blev den selvejende skole ”Indvandrercenter Vestegnen” oprettet – i starten med lokaler på den kommunale skole ”Borgerskolen”. De fire oplysningsforbund var nu reduceret til to, som stod bag dette initiativ: Indvandrernes Dag- og Aftenskole (IA) og AOF Vestegnen.

Det meste af ”Indvandrercenter Vestegnens” undervisning lå i Høje Taastrup Kommune, men man havde også undervisning i en række andre kommuner på Københavns Vestegn, nemlig i Glostrup, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Herlev. Hovedskolen lå på Borgerskolen, hvor der hurtigt udvikledes et egentligt  pædagogisk miljø med et hastigt stigende antal lærere. Af disse var adskillige selv indvandrere, som havde taget indvandrerlærerkurset og nu underviste andre indvandrere i dansk – en ressource, som kursisterne og skolen den dag i dag nyder godt af.

Fra skolens start blev der med stor succes satset meget på edb i undervisningen, men danskundervisningen i nærmiljøet og kontakten til indvandrermiljøerne var fortsat en vigtig del af skolens profil. Skolens undervisning i de tidligere nævnte kommuner stoppede dog, da andre sprogskoler tog over der, men Høje -  Taastrup Sprogcenter har fortsat en vigtig ’filial’ i Tåstrupgård (Hytten) og undervisning i Hedehusene, på diverse arbejdspladser, kommuneskoler m.m.

Fra 1999 overgik danskundervisningen af indvandrere og flygtninge fra amtsligt til kommunalt regi – stadigvæk med skolen som en selvejende institution – men fra januar 2006 blev skolen fuldt ud en del af kommunens arbejdsmarkedsområde. I dag ligger skolen fysisk på Parkvej 76 i Taastrup.