Danskuddannelsesret og klippekort

Nye regler på uddannelsesområdet

 

Selvforsørgende

Er du arbejdstagere, au-pair, studerende, medfølgende ægtefælle eller familiesammenført efter EU-reglerne, har du ret til gratis danskundervisning i op til 3,5 år (42 måneder) inden for en 5-årig uddannelsesperiode gældende fra den dato du er henvist til danskundervisningen.

 

Klippekort

Som selvforsørgende er man omfattet af et klippekortsystem, der er trådt i kraft d. 1/1-2018. Klippekortet har i alt 6 klip, som svarer til de 6 moduler på en danskuddannelse. Som kursist bliver man indplaceret på det modul, der svarer til ens sproglige niveau. Er du nybegynder, vil du blive indplaceret på modul 1 og få tildelt 6 klip. Hvis du er indplaceret på modul, vil du blive tildelt 5 klip osv.

 

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

Modul 1

4 måneder/1. klip

Modul 1

4 måneder/1. klip

Modul 1

4 måneder/1. klip

Modul 2

5 måneder/2. klip

Modul 2

5 måneder/2. klip

Modul 2

5 måneder/2. klip

Modul 3

7 måneder/3. klip

Modul 3

7 måneder/3. klip

Modul 3

7 måneder/3. klip

Modul 4

8 måneder/4. klip

Modul 4

8 måneder/4. klip

Modul 4

8 måneder/4. klip

Modul 5

9 måneder/5. klip

Modul 5

9 måneder/5. klip

Modul 5

9 måneder/5. klip

Modul 6

9 måneder/6. klip

Modul 6

9 måneder/6. klip

Modul 6

9 måneder/6. klip

I alt max

        42 måneder

I alt max

        42 måneder

I alt max

        42 måneder

 

 

OBS!!!!

 

·          Klippekortet bliver aktiveret, når du er indplaceret på en danskuddannelse og modul – også selv om du ikke møder op.

·          Når du har bestået en modultest, har du opbrugt det pågældende klip, og du vil ikke kunne overføre evt. resttid på klippet til det næste modul.

·          Hvis du ikke kan bestå modulet indenfor de måneder, der er afsat til modulet/klippet, må du påbegynde det næste klip. Du har så mistet et klip til næstkommende modul, og vil ikke have nok klip til at gennemføre hele danskuddannelsen.

·          Når et klip udløber, starter det næste klip med det samme med mindre, at du har givet sprogcenteret besked om, at du ønsker at holde en pause. Din 5-årige uddannelsesperiode tæller dog stadig.

 

Depositum

Du vil som selvforsørgende blive opkrævet et depositum på 1.250 kr. (2017) før du kan starte på en danskuddannelse. Depositummet vil blive tilbagebetalt ved bestået modultest/danskprøve. Au-pairs er undtaget depositum.

 

Overgangsperiode

For selvforsørgende, der allerede er i gang med en danskuddannelse før d. 1/1-2018, overgår først til reglerne om klippekort, når de har bestået et modul.

 

For flygtninge og familiesammenførte

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven med integrationskontrakt, er du ikke omfattet reglerne om klippekort og depositum. Din uddannelsesret er på 5 år.