Prøver

Hvert FVU-trin afsluttes med en test. Der er trintest i juni og december, og din lærer tilmelder dig testen.

 

Prøverne FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2 kan bruges ved optagelse på uddannelser.

 

Prøverne FVU-læsning trin 2, 3 og 4 kan bruges i forbindelse med ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Prøve FVU-læsning trin 4 kan bruges i forbindelse med ansøgning om indfødsret.

 

Kontakt

FVU vejleder Anne Jessen, kan kontaktes på telefon 4335 3861

eller e-mail a nnejes.htk.dk.