De 3 Danskuddannelser

Undervisningen foregår på 3 danskuddannelser, der er tilrettelagt ift. kursisternes forudsætninger og behov. De er alle opbygget af 6 moduler, der skal bestås for at kunne gå op til en endelig danskprøve, som bl.a kan bruges til at komme ind på en uddannelse, opnå permanent opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

 

 

Danskuddannelse 1 er alfabetiseringsundervisning og undervisning i mundtlig kommunikation tilrettelagt for kursister som ikke læser og skriver på deres eget sprog og/eller kender det latinske alfabet. Målet for uddannelsen er, at kursisten kan varetage et ufaglært arbejde og fungere aktivt som borger i Danmark. Uddannelsen afsluttes med en Prøve i Dansk 1.

 

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister med en kortere skolebaggrund fra hjemlandet. Målet for uddannelsen er, at kursisten opnår færdigheder og forudsætninger for at deltage på arbejdsmarkedet, og fungere aktivt i det danske samfund. Desuden kan uddannelsen kvalificere kursisten til at blive optaget på forskellige uddannelsesforløb som fx til sosu eller pædagog. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

 

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister med en længerevarende uddannelsesbaggrund, som ønsker at opnå danskfærdigheder og forudsætninger for at gå videre i det danske uddannelsessystem eller for at deltage på arbejdsmarkedet. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 3.